???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

乐发彩票

2013-11-07    ????:putclub    ?? ??     

 

????×÷????·????? ????????????????+±???


?·?ò???????ù????×÷·?????????????????????????×÷??·??????????????????????ó???????????ó??12???????ù????????±???????????????×ù??·??í?????à×÷????·?????????????·???????????°???


??×ù?÷???????????ù????×÷??·?????

??×ù??±???????
 

±?????×ù?÷????????
????????????

????±í??????

??????×????á

?????????à±?????????·?

??????????????

?ù?????????è?¨

??????×÷???·

 

????????????????

±í??????????????±??¤??????

??×????á??

??????°?·¨??????????±í???????à±í??·¨?ù??°??à????°?×?????????

×???1????°?????????×÷????????????×÷???è????°?

    2????????????°??±???????????×?????????????ü??????°?×?????????×ù???ò???é????

?????à±?????????·???

A:?à±??????????????????? ×?????????

×??????ù?????????????é·??????í???????á?ù???????à±???????????????×÷????????????·???

B:?????????ì???????ú?ú??±í??·?????????

??????????

??·?±ê×????????á?°????????????±?????

?????????????¨????????±?

??×???????°????è?¨?????????????????ó±?×?

±?????????

????????????·¨??

????·??????ù??·???±????? pronunciation

???????? spelling

????????????×÷????????±????????? meaning

???????? part of speech ±??¤??·¨????????

    ?°?????°??????  ??????????????

???????¨??·¨ fixed usage

?ù??????????????·??? past form,past participle

????±ê×? standard

 

?????è?¨

???·????????

????????????????

eg:as has been discussed above ?????ù??

????°?????×÷???·

?é??????       ??·?                       ????

·????à      ·??????ò             ·???“????°ü×°”?¨201206??

          ·????°?ì             ·???      “???????????ü??????”?¨200812??

          ·?????±×             ·???      “????????”?¨201106??

??±í?à     

          ·?????±í             ·???“?§????±í”?¨201212??

?????à      

          ????·?°?             ????“??????????”??·?°??¨201006??

          ??±?????             ?????????í???¨200612??

          ???¤????             ???¤“???????¨?????¨?ì??”?¨201306??

????????      

          ????????           “???¨???????¤??”?¨200306??

          ????????±¨??         “±§????”?¨200201??

?á??°???       ????????

?×??             ??30

?÷??             ??100/110

????             ??30/40

????????         ????

±??°??          ?×??

???ò??          ?×?? / ?÷??

??????          ?÷??

?±????          ?÷?? / ????

·?°???          ?÷?? / ????

??????          ?÷?? / ????

???¤??          ?÷??

×??á??          ????
 

±?????×ùPPT?ê???? #/space.php?uid=3128003&do=blog&id=375010

?ü?à??????×ùPPT #/space.php?uid=3128003&do=blog&view=me

?ú????????×ù???? http://www.aokerz.com/html/AandV/puteYYmingshidaketang/jiangzuoluyin/index.html??????
(14)
100%
??????
(0)
0%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????xiaodu]
------·?????----------------------------
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>